top of page

חדש !  חינמי !

ספרי יסוד מלאים וסדרות מלאות של הרצאות מאת רודולף שטיינר, בקובץ PDF

לקבלת הקבצים נא לפנות באימייל

      GA-2   תורת ההכרה המשתמעת מתפיסת העולם של גיתה

     GA-4   חשיבה אינטואיטיבית כנתיב רוחי - פילוסופיה של חירות

     GA-8    הכריסטיאניות כעובדה מיסטית

      GA-9   תיאוסופיה (גוף-נפש-רוח)

   GA-10   ידיעת העולמות העילאיים והדרכים לרכישתה

   GA-11   זיכרון קוסמי

   GA-12   השלבים של ידיעה עילאית

   GA-13   מדע הנסתר בקווים כלליים

   GA-15   ההנחיה הרוחית של המין האנושי

   GA-16   נתיב לידיעה עצמית

   GA-17   סף עולם הרוח

   GA-18   חידות הפילוסופיה, שני כרכים

   GA-25    קוסמולוגיה, דת ופילוסופיה

   GA-26    מחשבות אנתרופוסופיות מנחות

   GA-27    יסודות להרחבת אמנות הריפוי

   GA-74    גאולת החשיבה

GA-100   האוונגליון על-פי יוחנן [הרצאות בבזאל]

GA-103   האוונגליון על-פי יוחנן

GA-114   האוונגליון על-פי לוקס

GA-123   האוונגליון על-פי מתי

GA-131   מישוע לכריסטוס

GA-139   האוונגליון על-פי מרקוס

GA-140   החיים בין מוות ולידה מחדש

GA-141   בין מוות והיוולדות חוזרת

GA-148  האוונגליון החמישי

GA-166   כורח וחירות

GA-214a  הכריסטוס והאבולוציה של התודעה

GA-214b  מיסטריית גולגתא

GA-243   נתיבים נכונים ושגויים במחקר רוחי

GA-253   חיי קהילה, התפתחות פנימית, מיניות והמורה הרוחי

 

bottom of page